TEL: 022-27112211
Contact us
TEL: 022-27112211
E-MAIL: service@banjiawl.com
Tourist routes
East China
普通路线 Xiamen gulangyu Island, yulonggu Island, nanputuo Temple, Wuyi Mountain Road 07-13
普通路线 Wenzhou Yandang mountain, the nanxi 5th bedroom leisure tour 07-13
普通路线 PuTuo, Shanghai, Hangzhou, and Fenghua, Lu Xun's former residence, the water village Wuzhen 07-13
普通路线 Quanzhou, Xiamen, yongding flying 5th half free 07-13
普通路线 Quanzhou, Xiamen, Wuyi Mountain flying 5th tour 07-13
普通路线 Lung Fu Shan, Jinggangshan, Nanchang twin 5th 07-13
普通路线 Jiujiang and Lushan tour, Sandie, Wuyuan, Jingdezhen solo 07-13
普通路线 Huadongwushi and xixi wetland, mausoleum, two-rivers (Zhouzhuang, 07-13
普通路线 Huadongwushi, Expo location, the mausoleum and the flying 5th tour 07-13
普通路线 Huadongwushi, Expo location, Sun Yat-Sen, qibao double 07-13
South China
普通路线 Zhangjiajie, the Golden whip stream oxygen bar, Kayaiwa River, nine hole, Tianmen 07-13
普通路线 A five star flying on the 5th, Sanya tour 07-13
普通路线 Sanya star Seaview semi-self-flying on the 5th 07-13
普通路线 Sanya four star classic VIP missions flying 5th 07-13
普通路线 Nanning, Beihai, Guilin, Yangshuo, Lijiang River, flying classic 6th 07-13
普通路线 Nanning, Beihai, Guilin, Yangshuo, Lijiang River, and the ancient East falls double 07-13
普通路线 Hainan five star oceanview honeymoon double flying 5th tour 07-13
普通路线 And the Lijiang River in Guilin, Yangshuo, ancient East falls flying 5th tour 07-13
普通路线 Guilin, Yangshuo, Lijiang River guests ship,, ancient East falls, yunwu mountain 07-13
普通路线 Guilin and Li River, mountain a cave Park flying 5th 07-13
Southwest
普通路线 , Fengdu, Shennong stream, or little three gorges in Chongqing, the three Gorges Dam, Yichang 07-13
普通路线 Tianhe Tan, qingyan, huaxi Park, site of Zunyi, March 07-13
普通路线 Tan, qingyan, huaxi Park, Tianhe, yellow fruit tree, Dragon, 07-13
普通路线 The three Gorges Dam, BAIDI, shuanggui Hall, big foot flying 5th tour 07-13
普通路线 Ruili, tengchong, mangshi four fly Kunming, 8th 07-13
普通路线 Kunming, Dali, Lijiang, flying on the 6th 07-13
普通路线 Kunming, Dali, Lijiang, Banna flew four 8th 07-13
普通路线 Chengdu, Jiuzhaigou and huanglong, flying on the 6th 07-13
普通路线 Chengdu, Jiuzhaigou, huanglong, Leshan and Emei mountain   four fly 8th 07-13
普通路线 Chengdu, Jiuzhaigou, huanglong, Leshan and Emei mountain   flying on the 8th 07-13
Northwest
普通路线 Shahu, Western Xia imperial tombs, film city, yinchuan, Zhongwei, Sha TOU 07-13
普通路线 Xining yinchuan, Dunhuang, Jiayuguan,   flying twin 8th tour 07-13
普通路线 Xining, Qinghai Lake, the Kumbum monastery, Tan twin 5th tour 07-13
普通路线 Xian, the Expo, the Terra Cotta Warriors, Huaqing hot spring, mausoleum, pot 07-13
普通路线 XI ' an, the Expo will be flying on the 3rd 07-13
普通路线 Huashan, Ming city walls of Xian, terracotta warriors and horses, Huaqing hot spring,   twin 7th 07-13
普通路线 XI ' an and monuments tour--Expo twin 5th 06-15
普通路线 Xining, Qinghai Lake, the Kumbum monastery, Tan twin 5th tour 06-15
普通路线 Shahu, Western Xia imperial tombs, film city, yinchuan, Zhongwei, Sha TOU 06-15
普通路线 XI ' an and monuments tour--Expo twin 5th 06-02
North-East
普通路线 Changbai mountain in Jilin, tianchi Lake, twin 5th in Songhua Lake tour 07-13
普通路线 Dalian, Lushun, Pebble Beach two-ship 5th tour 07-13
普通路线 Dalian, Lushun, Jin Shi Tan solo 5th tour (boat away and back) 07-13
普通路线 Dalian, Lushun, Jin Shi Tan solo 4th tour (boat away and back) 07-13
普通路线 Changbai mountain in Jilin,, Jingpo Lake twin 6th 06-16
普通路线 Changbai mountain in Jilin, tianchi Lake, twin 5th in Songhua Lake tour 06-15
普通路线 Dalian, Lushun, Jin Shi Tan solo 4th (flying boat) 06-15
普通路线 Dalian, Lushun, Jin Shi Tan solo 4th (boat away and back) 06-15
普通路线 Dalian, Lushun, Pebble Beach trains 4th 06-15
普通路线 Dalian, Lushun, Pebble Beach flying 3rd 06-15
North China
普通路线 Yuntai mountain Red Rock gorges, waterfalls, monkey Valley, Gorge, dogwood peak cars 07-13
普通路线 Yuntai Xia, monkey Valley, Red Rock gorges, waterfalls, dogwood, peak, car 07-13
普通路线 Penglai, the Eight Immortals, Weihai, Yantai, Korea (free crocodiles 07-13
普通路线 Pingyao Shanxi mianshan, Ming and Qing Jie, Wang's grand courtyard automotive 3rd 07-13
普通路线 Laoshan, Qingdao, small 3rd tour, Tai Qing Palace (free boat sea view 07-13
普通路线 Community, Pingyao, Tokoie twin-4th 07-13
普通路线 Pulau payar Marine Park, carved in sand world, North-South vehicle recreation II 07-13
普通路线 Island, fish island big island tour, jungle Canyon-zu mountain, North and South 07-13
普通路线 Blessing of Wutai mountains Buddhist shrine-car worship 3rd tour (small three days 07-13
普通路线 Fengning bashang grassland auto 3rd tour 07-13

 

Copyright banjiawl.com, All rights reserved  E-mail: service@banjiawl.com